Välkommen till Norén Fastigheter

Vi erbjuder lägenheter, butiks- och kontorslokaler, samt garageplatser i centrala Hässleholm.

Vår fastighetsförvaltning sker med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service.

Fastighetsbeståndet omfattar för närvarande 53 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 130 000 kvadratmeter. Varav 60 % är bostäder, cirka 1 100 lägenheter, och 40 % är kommersiella lokaler.